ust

 


YÖNETİM KURULU


 
 

Başkan
Cem AYBAR

Başkan Yardımcısı
Serpil İPEKKAN
 
       
 

Katip Üye
Meltem AKMAN

Muhasip Üye
Ertuğrul BİLDİK
 
 


Üye
Serdar ALTINOK