ust

ETKİNLİK

ARDUINO İLE OTOMATİK BİTKİ SULAMA PROJESİ
 
 

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde öğrencilerimizle birlikte “Otomatik Bitki Sulama” projesi yaptık. Bu projede , saksıya yerleştirilmiş toprak nem sensörü üzerinden alınan veriler Ardunio ile işlenir, işlenen bu verilere göre topraktaki nem miktarı istenilen seviyenin altındaysa su motoru otomatik olarak devreye girer. Böylece topraktaki bitkinin su ihtiyacını karşılar. Topraktaki nem miktarı istenilen seviyeye ulaştığında ise su motoru otomatik olarak durur. Bu proje ile su kaynaklarının doğru bir şekilde kullanılması, güç tasarrufunun maksimum derecede sağlanması, doğru zamanda doğru miktarda sulamayla aşırı ve gereksiz sulama problemlerinin ortadan kaldırılmasını amaçlar. Öğrencilerimizde suyun tasarruflu kullanılmasının bireylerden çok ülke kalkınmasına katkı sağlayacağı kavratılır. Ayrıca teknolojinin doğru kullanıldığında zamandan, emekten, enerjiden fayda sağlandığı kavratılır.