ust

ETKİNLİK

KAMP
 
 

Ana sınıfı öğrencileri İngilizce dersinde hayvanlar ünitesinde kamp etkinliği yaptı. Bu etkinlik ile öğrenciler hayvanlar ünitesini oyunlaştırarak pekiştirdiler.